Aanvullende gebruikersvoorwaarden behandelplan

Deze Aanvullende Gebruikersvoorwaarden Behandelplan zijn van toepassing vanaf het moment dat u uw behandelplan activeert. 

Bij de activatieprocedure voor behandelplannen wordt u gevraagd of u akkoord gaat met deze Aanvullende Gebruikersvoorwaarden Behandelplan. Activatie is alleen mogelijk als u zich akkoord verklaart. 

De functionaliteit tot het starten van behandelplannen is enkel en alleen voorbehouden aan zorgverleners. De functionaliteit tot het activeren van behandelplannen is enkel en alleen voorbehouden aan patiënten/ cliënten. 

Het lidmaatschap van Patiënt1 is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn privé en strikt vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Patiënt1 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord. 

Zorgverleners, die aangemerkt staan als casemanager, kunnen andere zorgverleners toegang verlenen tot uw behandelplan. Deze functionaliteit is toegekend aan de casemanager, om uw behandeling goed te ondersteunen. Als patiënt kunt u uw zorgverleners, behalve de casemanager, de toegang tot uw behandelplan ontzeggen. Deze handeling wordt direct effectief. U kunt de casemanager echter alleen de toegang tot uw behandelplan ontzeggen door het betreffende behandelplan te beëindigen. Deelnemers met een behandelplan kunnen hun account op patiënt1.nl niet meer laten verwijderen. Dit heeft te maken met de wettelijke bewaarplicht (15 jaar) van medische gegevens. Deze bewaarplicht ligt altijd bij de arts. Wel kunt u uw account door Patiënt1 laten blokkeren. Dit houdt in dat het account niet langer actief is. De betrokken deelnemers kunnen niet langer bij dit behandelplan, het account is volledig afgeschermd en staat niet meer openbaar.

Patiënt1 is faciliterend met het aanbieden van de functionaliteiten van behandelplannen in het behandelproces tussen zorgverlener(s) en patiënten. Patiënt1 behandelt geen patiënten noch geeft zij advies op enig zorginhoudelijk gebied. 

Patiënt1 neemt haar verantwoordelijkheid door uw persoonlijke gezondheidsinformatie strikt confidentieel en privé te houden.

Vertrouwen en integriteit is een belangrijke basis in de relatie tussen Patiënt1 en gebruikers. Patiënt1 gaat er van uit dat dit vertrouwen niet geschonden wordt. Echter Patiënt1 behoudt zich alle recht voor om adequate stappen te zetten bij ongeoorloofde of illegale activiteiten van haar gebruikers.