Aanvullende gebruikersvoorwaarden Zorgverlener

Deze Aanvullende Gebruikersvoorwaarden Zorgverlener zijn van toepassing vanaf het moment dat u zich registreert als zorgverlener. 

Bij de registratieprocedure voor zorgverleners wordt u gevraagd of u akkoord gaat met deze Aanvullende Gebruikersvoorwaarden Zorgverleners. Registratie is alleen mogelijk als u zich akkoord verklaart. 

De functionaliteit tot het starten en/of inzien van behandelplannen en/of patiëntenlijsten is enkel en alleen voorbehouden aan zorgverleners.

Het lidmaatschap van Patiënt1 en Patiënt1Pro is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn privé en strikt vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Patiënt1 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord.

Zorgverleners kunnen behandelplannen initiëren voor behandeling van patiënten. Indien de patiënt akkoord gaat kunnen deze zorgverleners hiermee toegang krijgen tot (een deel van) het Persoonlijk GezondheidsDossier van deze patiënt. 

Zorginstellingen bepalen welke zorgverleners gerechtigd worden om behandelplannen te starten. Deze zogeheten geverifieerde casemanagers hebben de mogelijkheid andere zorgverleners toe te voegen aan een door hen geïnitieerd behandelplan. 

Patiënt1 is faciliterend met het aanbieden van de functionaliteiten van Patiënt1Pro in het behandelproces tussen zorgverlener(s) en patiënten. Patiënt1 behandelt geen patiënten noch geeft zij advies op eigen zorginhoudelijk gebied. 

Patiënt1 neemt haar verantwoordelijkheid door uw persoonlijke gezondheidsinformatie strikt confidentieel en privé te houden.

Vertrouwen en integriteit is een belangrijke basis in de relatie tussen Patiënt1 en gebruikers. Patiënt1 gaat er van uit dat dit vertrouwen niet geschonden wordt. Echter Patiënt1 behoudt zich alle recht voor om adequate stappen te zetten bij ongeoorloofde of illegale activiteiten van haar gebruikers.