Eerstelijnszorg

Binnen Patiënt1Pro kunnen behandelplannen voor Diabetes, COPD/Astma, CVRM en Depressie en Acne aangemaakt worden. 

Patiënt1Pro maakt gebruik van het Persoonlijk GezondheidsDossier. Hierdoor stemt de patiënt direct in met informatie-uitwisseling van medische gegevens met derden. Dit is dus anders dan het huidige KIS, waarin de toestemming van de patiënt slechts wordt veronderstelt.

Functionaliteit

Zorgoverzicht als dashboard met de meest relevante en actuele informatie over meerdere aandoeningen. Tevens intelligente beslis- en procesondersteuning.

Interactie

Multidisciplinaire ondersteuning voor alle betrokken zorgdisciplines rondom de patiënt.

Betrokken zorgverleners

Digitaal verwijzen in de keten met digitale terugkoppeling van zorgverleners binnen het behandelplan van Patiënt1Pro. Pro omvat door haar structuur ook transmurale behandelplannen. Hierin kan iedere zorgverlener inhaken op het door u gestarte behandelplan. 

Medicatiebewaking

Patiënt1Pro is een uitstekend instrument om een brede medicatiebewaking te garanderen. U krijgt als zorgverlener een duidelijk overzicht van de actuele medicatie die de patiënt gebruikt. Eventuele niet gewenste interacties worden zo direct zichtbaar. Ook kan de patiënt invoeren wat het werkelijke gebruik van de medicatie is en of er al dan niet OTC medicatie is gebruikt. Zo ontstaat een betrouwbaar medicatiebeeld van de patiënt.