Helpcentrum


Heeft u vragen over Patiënt1Pro? Bijvoorbeeld over registreren, het zorgcollectief of het aanmaken van een behandelplan?
In ons Helpcentrum vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Staat uw vraag er niet bij? Onze klantenservice helpt u graag.

 

ZRN-nummer

Wanneer u actief wilt deelnemen aan Patiënt1Pro, heeft u een ZRN-nummer nodig. Bijvoorbeeld wanneer u toegevoegd wilt worden aan een behandelplan, zorgverlenergroep of het zorgcollectief zelf.

U krijgt een ZRN-nummer door u te registreren op Patiënt1Pro. Heeft u uw registratie voltooid? Dan ziet u uw ZRN-nummer rechts boven in uw scherm verschijnen, nadat u bent ingelogd op de website. 

Heeft u een ZRN-nummer van een zorgverlener gekregen, maar kunt u dat in het systeem niet terugvinden? Het ZRN-nummer is hoofdlettergevoelig. Hou hier dus rekening mee. Vraag eventueel nogmaals om het ZRN-nummer met daarbij duidelijk aangegeven of het om hoofdletters of kleine letters gaat. U kunt naast zoeken op ZRN-nummer ook zoeken op naam. 

Het ZRN-nummer staat voor 'Zorg Registratie Nummer'. Dit is een uniek nummer dat binnen Patiënt1Pro wordt gebruikt voor identificatie van een zorgverlener.

Wanneer u actief wilt deelnemen aan Patiënt1Pro, heeft u zo'n ZRN-nummer nodig. Bijvoorbeeld wanneer u toegevoegd wilt worden aan een behandelplan, zorgverlenergroep of het zorgcollectief zelf.

Zorgverlenergroep en GRN

De beheerder van een zorgcollectief kan heel eenvoudig een zorgverlenergroep aanmaken. U heeft hiervoor wel de ZRN-nummers nodig van alle zorgverleners die u in de groep wilt plaatsen. 

Wilt u een uitgebreid stappenplan over het beheren, aanmaken, wijzigen en/of verwijderen van zorgverlenergroepen? Lees dan onze informatiefolder, speciaal voor zorgverlenergroepen.

    
  Handheld zorgverlenergroepen

 

De casemanager kan een zorgverlenergroep aan een behandelplan toevoegen. Hierdoor wordt het mogelijk om in één handeling een groep zorgverleners toe te voegen.

Hoe werkt dit?

 1. Vraag aan de beheerder het Groeps Registratie Nummer (GRN) van de betreffende groep
 2. Log in op Patiënt1Pro
 3. Klik op de knop ‘Patiënten overzicht” en op de naam van de patiënt aan wiens behandelplan u een zorgverlenergroep wilt toevoegen
 4. Klik op het betreffende behandelplan in het linkermenu, bijvoorbeeld "Bipolaire Stoornis"
 5. Klik op de knop 'Toegangsrechten'
 6. Klik op de knop "Zorgverleners toevoegen" 
 7. Vul in het daarvoor bestemde witte vak het GRN-nummer van de groep in en klik op ‘Doorgaan’

De zorgverlenergroep is toegevoegd aan het behandelplan. 

De beheerder heeft geen GRN-nummer voor mij

Dit kan betekenen dat de beheerder de zorgverlenergroep nog moet aanmaken. Vraag de beheerder om de groep aan te maken binnen het zorgcollectief. 

Let op!

Normaal gesproken kunt u een zorgverlener heel eenvoudig de toegang tot een behandelplan ontzeggen door hem of haar te verwijderen. Een zorgverlener die tot een zorgverlenergroep behoort, kunt u niet uit een behandelplan verwijderen. U kunt wel de hele groep verwijderen, of uw beheerder kan de zorgverlener uit de groep halen.

Het GRN-nummer staat voor Groeps Registratie Nummer. Dit nummer wordt automatisch gecreëerd bij het aanmaken van een zorgverlenergroep.

U kunt het GRN-nummer gebruiken wanneer u een zorgverlenergroep aan een behandelplan wilt toevoegen.

Een extra functie binnen het zorgcollectief is het aanmaken van een zorgverlenergroep. Deze groep wordt aangemaakt en samengesteld door de beheerder van het zorgcollectief. 

Hiermee wordt het in één handeling mogelijk om meerdere zorgverleners tegelijk (de groep) toegang tot bepaalde behandelplannen te verlenen. Mutaties in de groep (bijvoorbeeld het toevoegen of verwijderen van een zorgverlener) worden meteen effectief in alle behandelplannen waar deze groep toegang toe heeft. 

Inloggen en registreren

U heeft zich geregistreerd op Patiënt1Pro, maar u bent uw inloggegevens vergeten? Dat kan gebeuren. U kunt deze zelf heel eenvoudig opnieuw aanvragen.

1. Wilt u uw gebruikersnaam weten? Ga dan naar 'gebruikersnaam vergeten'. 

2. Wilt u uw wachtwoord weten? Ga dan naar 'wachtwoord vergeten'.

Ik ben nieuw. Wat kan ik doen?

Patiënt1Pro is een beveiligde omgeving, speciaal voor zorgverleners. Afhankelijk van uw rol binnen Pro, kunt u hier verschillende dingen doen. 

Ik wil me aanmelden

Bent u nieuwsgierig en wilt u zich aanmelden voor Patiënt1Pro? U kunt zich gratis registreren. Hiermee maakt u meteen een ZRN-nummer aan.

U kunt verder nog niet aan de slag. Daarvoor moet uw ZRN-nummer toegevoegd worden aan een zorgcollectief en/of aan een behandelplan.

Ik wil een ZRN-nummer

U wilt een ZRN-nummer aanmaken, zodat u kunt werken binnen Patiënt1Pro. Dit ZRN-nummer kunt u aan een beheerder van een zorgcollectief geven of aan de casemanager van een behandelplan. 

Door u te registreren op Patiënt1Pro, maakt u automatisch een ZRN-nummer aan. Voltooi uw registratie, en u vindt uw ZRN-nummer rechts boven in het scherm, nadat u bent ingelogd op de website.

Ik ben uitgenodigd 

U bent uitgenodigd door een andere zorgverlener om mee te kijken in een behandelplan of om deel te nemen aan een zorgcollectief. 

U kunt zich registreren op Patiënt1Pro, waarmee u een ZRN-nummer aanmaakt. Geef dit ZRN-nummer aan de beheerder van het zorgcollectief of aan de casemanager van een behandelplan.

Ik heb interesse in een zorgcollectief

Een zorgcollectief is een virtuele plek, waaruit behandelplannen opgestart worden. Het zorgcollectief wordt altijd afgesloten door een zorginstelling. 

Patiëntenkaart

Uw patiëntenoverzicht is alleen leeg wanneer u nog niet meekijkt of niet participeert in een behandelplan. Geef uw ZRN-nummer aan de casemanager van een behandelplan en wacht op uw uitnodiging. 

Bent u zelf casemanager? Dan kunt u een behandelplan voor uw patiënt starten.

Iedere patiënt met een behandelplan op Patiënt1Pro heeft een eigen patiëntenoverzicht. U kunt de patiëntenoverzichten bekijken van de patiënten met een behandelplan waarin u participeert.

Hoe kom ik bij het patiëntenoverzicht?

 1. Log in op Patiënt1Pro
 2. Klik op de knop 'Patiënten overzicht'
 3. Klik op de naam van de betreffende patiënt

Wat zie ik op het patiëntenoverzicht?

Het patiëntenoverzicht toont een kaart van alle informatie met betrekking tot uw patiënt. Zo ziet u niet alleen het behandelplan (of de behandelplannen) van deze patiënt, maar ook de berichten die zijn verstuurd en de verslagen die zijn aangemaakt. Daarnaast kunt u het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) van deze patiënt bekijken. In dit PGD leest u informatie met betrekking tot de gezondheid van de patiënt die hij of zij zelf heeft ingevuld. Bijvoorbeeld medicatiegebruik, aandoeningen, allergieën en operaties.

 

Wie mag wat binnen Pro

De administrator is de manager van het zorgcollectief en heeft inzage in alle gegevens van dit collectief, met uitzondering van de patiëntgegevens. Als administrator kunt u binnen het zorgcollectief ook andere medewerkers de rol van administrator of beheerder geven. 

Als administrator krijgt u:

 • Inzage in de gegevens van het zorgcollectief
 • Een overzicht van het aantal actieve behandelplannen met naam patiënt, geboortedatum, geslacht en BSN. Ook ziet u een detailpagina van de betrokken zorgverleners
 • Een overzicht van de casemanagers met het aantal actieve behandelplannen per persoon en een detailpagina van de patiënten van deze casemanager
 • Een overzicht van de aangemaakte zorgverlenergroepen
 • Een specificatie-overzicht dat aansluit op de financiële afrekening

Hoe word ik administrator?

Alleen een andere administrator kan u de rol van administrator geven. Vraag dit na binnen uw zorginstelling.

Hoe gaat u aan de slag? 

Lees onze informatiefolder, speciaal voor de administrator:

 
  Handheld administrator 

 

De beheerder van het zorgcollectief kan in het systeem professionals toevoegen, verwijderen en extra rechten geven (waaronder de rechten van casemanager). De beheerder regelt in die zin de dagelijkse gang van zaken binnen het zorgcollectief. 

De beheerder kan in het zorgcollectief het volgende doen:

 • Zorgverleners toevoegen aan het zorgcollectief
 • Zorgverlenergroepen aanmaken
 • Alle zorgverleners met een ZRN-nummer toevoegen aan deze zorgverlenergroepen
 • Mutaties binnen de zorgverlenergroepen doorvoeren
 • Casemanagers beheren (rechten toekennen of afnemen)
 • Casemanagers toegang geven tot actieve behandelplannen binnen het zorgcollectief, als een behandelplan geen casemanager meer heeft. Dit kan bijvoorbeeld door wijzigingen in het personeelsbestand. 

Hoe word ik beheerder?

Alleen de administrator kan u de rol van beheerder geven.

Hoe gaat u aan de slag?

Lees onze informatiefolder, speciaal voor de beheerder:

 
  Handheld beheerder

 

In het zorgcollectief worden zorgverleners toegevoegd die gebruik gaan maken van het systeem, maar die geen beheerder of casemanager zijn. Deze betrokken zorgverleners kunnen daardoor alleen participeren in bestaande behandelplannen waar zij aan worden toegevoegd. 

De betrokken zorgverlener kan in het zorgcollectief het volgende doen:

 • Toegevoegd worden aan een bestaand behandelplan om mee te kijken met de behandeling van de betreffende patiënt
 • Toegevoegd worden aan een zorgverlenergroep om samen met andere zorgverleners uit deze groep toegevoegd te worden aan een behandelplan
 • Diverse instrumenten uit het behandelplan gebruiken, waaronder verslagen en berichten

Hoe word ik betrokken zorgverlener?

De beheerder van het zorgcollectief heeft u als betrokken zorgverlener toegevoegd.

Hoe gaat u aan de slag?

Lees onze informatiefolder, speciaal voor de betrokken zorgverlener:

 
  Handheld betrokken zorgverlener

De casemanager maakt behandelplannen aan voor patiënten. In de praktijk is dit meestal een POH, arts-assistent, de uitvoerende op de poli of praktijk en vaak degene die de meeste consults met patiënten afhandelt. 

Een casemanager beheert de uitvoerende kant van het behandelplan en zal daarom vaak in Patiënt1Pro werken.

De casemanager kan binnen het zorgcollectief het volgende doen:

 • Behandelplannen aanmaken voor patiënten
 • Behandelplannen stopzetten
 • Andere zorgverleners toegang geven tot dit behandelplan. Zo kunnen verschillende artsen meekijken met de behandeling van de patiënt
 • Andere zorgverleners uit het behandelplan verwijderen
 • Zorgverlenergroepen toevoegen en/of verwijderen

 

Hoe word ik casemanager?

Alleen de beheerder van het zorgcollectief kan u de rechten voor casemanager geven. Geef hiervoor uw ZRN-nummer aan de beheerder. 

Hoe gaat u aan de slag?

Lees onze informatiefolder, speciaal voor de casemanager:

 
    Handheld casemanager

Op Patiënt1Pro kan en mag de patiënt niets doen

De patiënt werkt altijd via zijn/haar eigen omgeving op de website www.patiënt1.nl.

Wat kan de patiënt zien?

Bent u, samen met de patiënt, gekoppeld aan een behandelplan? Dan kan de patiënt via het zogeheten Logging zien wie er in zijn/haar behandelplan heeft gekeken. De patiënt ziet wie er gekeken heeft, wanneer er gekeken is, waarnaar gekeken is en hoe laat dit is gebeurd. 

Behandelplan

Alle betrokken zorgverleners binnen Patiënt1Pro kunnen toegevoegd worden aan een bestaand behandelplan om zo mee te kijken of te participeren. 

Wat moet u hiervoor doen? 

U geeft uw ZRN-nummer aan de casemanager van het behandelplan. De casemanager beheert het behandelplan en kan u als zorgverlener eenvoudig toevoegen en/of verwijderen. U ontvangt een mail zodra de casemanager u heeft toegevoegd. Klik op de link in uw mail en accepteer de uitnodiging.

Waar vind ik mijn ZRN-nummer?

Na een succesvolle registratie op Patiënt1Pro ontvangt u van ons een Zorg Registratie Nummer (ZRN). Dit nummer kunt u zowel in uw account vinden als rechts boven in uw scherm zien staan (in het gele profielvak). 

U wilt een activatiecode aanmaken voor uw patiënt. 

 • Log in op Patiënt1Pro
 • Klik op 'Behandelplan starten'
 • Vul gevraagde gegevens in en klik op 'Doorgaan"
 • Klik op de paarse knop  'Ja, maak activatiecode aan’

 • De activatiecode is aangemaakt

 

Download op deze pagina ook de patiëntenbrief en vul de activatiecode hierop in. Geef deze brief aan de patiënt mee naar huis, zodat hij daar de activatiecode in zijn PGD kan invoeren.

Alleen een casemanager kan en mag binnen het zorgcollectief een behandelplan aanmaken. Ook mag hij of zij andere zorgverleners toegang tot deze behandelplannen geven. 

U wilt voor één van uw patiënten een behandelplan starten. Hoe doet u dit?

1. Log in op Patiënt1Pro

2. Klik op ‘Behandelplan starten’ en vul de gegevens in

3. Creëer het behandelplan voor uw patiënt

Het behandelplan is aangemaakt. U kunt nu een instructiebrief aanmaken om mee te geven aan de patiënt. Hierop staat niet alleen de activatiecode vermeld, maar ook hoe de patiënt zelf aan de slag kan met het behandelplan. Als professional kunt u ervoor kiezen met deze instructiebrief ook persoonlijke notities en gevraagde acties mee te sturen. 

Wel of geen BSN

Heeft u het behandelplan aangemaakt zonder BSN van de patiënt? U kunt pas aan de slag met het behandelplan zodra de patiënt zijn behandelplan heeft geactiveerd.

Heeft u het behandelplan aangemaakt met BSN van de patiënt? Dan kunt u direct aan de slag. Zodra de patiënt zijn behandelplan heeft geactiveerd krijgt u nog meer inzage in de medische gegevens. 

Koppeling PGD

Zodra de patiënt de actievatiecode op www.patiënt1.nl heeft ingevoerd, kan hij zijn eigen behandelplan inzien en is zijn PGD gekoppeld aan het zorgsysteem van de zorgverlener. Voor u als zorgverlener is nu ook het PGD van de patiënt zichtbaar.

Het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) is een digitaal dossier waar mensen hun eigen medische gegevens verzamelen. Meer informatie over het PGD vindt u verderop in het Helpcentrum.

Het kan gebeuren dat de patiënt de activatiecode is kwijtgeraakt. U krijgt dan het verzoek deze code nogmaals te geven.

Hoe vindt u de juiste code terug?

Log in op Patiënt1Pro en klik op 'Patiënten overzicht'.  Klik boven in het scherm op het tabblad 'Wacht op activatie'. Hier ziet u een overzicht van alle patiënten die de activatiecode nog moeten gebruiken. Daar ziet u ook de gewenste code bij staan.

Log in op Patiënt1Pro en klik op de knop ‘Patiënten overzicht’. U ziet nu een overzicht van al uw patiënten met hun behandelplannen. Wanneer u de betreffende patiënt aanklikt, komt u in zijn of haar behandelplan. U kunt hiervoor zoeken op naam van de patiënt of op de naam van het behandelplan.

Als casemanager kunt u meerdere zorgverleners toegang geven tot een behandelplan. Op die manier kunnen verschillende professionals samen aan de behandeling van de betreffende patiënt werken.

Hoe doe ik dit?

 1. Vraag de betreffende zorgverlener om zijn/haar ZRN-nummer
 2. Log in op Patiënt1Pro
 3. Klik op ‘Patiënten overzicht’ en klik op de naam van de patiënt aan wiens behandelplan u een zorgverlener wilt toevoegen
 4. Klik op het betreffende behandelplan en op de knop ‘Toegangsrechten’
 5. Klik op de knop ‘Zorgverlener toevoegen’
 6. Vul in het daarvoor bestemde witte vak het ontvangen ZRN-nummer van de zorgverlener toe en klik op 'Doorgaan'.

De betrokken zorgverlener krijgt per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan dit behandelplan. Zodra de zorgverlener akkoord gaat, is hij of zij aan het behandelplan toegevoegd.

Zorgverlenergroepen

Het is mogelijk om een zorgverlenergroep aan een behandelplan toe te voegen. U voegt hierdoor meteen een aantal zorgverleners tegelijk toe. U hoeft nu niet per zorgverlener het ZRN-nummer op te vragen en in te vullen. Hoe dit werkt, leest u verderop in ons Helpcentrum, onder het kopje 'Zorgverlenergroepen'.

Als u gekoppeld bent aan een behandelplan, kunt u als zorgverlener verslagen toevoegen. Ook kunt u de toegevoegde verslagen van andere zorgverleners binnen dit behandelplan lezen.

1. Log in op Patiënt1Pro

2. Klik op 'Patiënten overzicht' en op de naam van de betreffende patiënt

3. U zit nu in de patiëntenkaart

4. In het menu aan de linkerkant selecteert u verslagen. In het submenu kunt u kiezen om een verslag aan te maken, te lezen of te exporteren. Hier vindt u alle verslagen die bij deze patiënt horen.

of

5. Kies in het linkermenu op het behandelplan van de patiënt en vervolgens op verslagen. Hier vindt u alle verslagen die alleen bij dit behandelplan van deze patiënt horen.

U maakt als zorgverlener een activatiecode aan voor de patiënt. Zodra de patiënt deze code thuis in zijn of haar PGD heeft ingevoerd, is het behandelplan officieel geactiveerd. Hoe weet u of dit is gebeurd?

1. Patiëntenkaart

U logt in op Patiënt1Pro en klikt op ‘Patiënten overzicht’. U komt nu in uw zogeheten patiëntenkaart. Heeft de patiënt het behandelplan nog niet geactiveerd? Dan ziet u een roze balk bovenaan de patiëntenkaart met deze melding:

 

Ziet u deze melding niet? Dan heeft de patiënt de activatiecode gebruikt.

2. Overzichtspagina activatie

U logt in op Patiënt1Pro en klikt op ‘Patiënten overzicht’. Boven aan het scherm klikt u op het tabblad ‘Wacht op activatie’. Hier ziet u een overzicht van alle patiënten die de activatiecode nog moeten gebruiken.

Ook vindt u hier de activatiecode terug. Een patiënt kan deze kwijtraken en het verzoek indienen de activatiecode opnieuw af te geven.

Herinnering sturen?

Het is nu heel eenvoudig om uw patiënt een herinnering te sturen om zijn of haar activatiecode te gebruiken en het behandelplan te activeren. Klik in de roze melding op de patiëntenkaart of via de overzichtspagina 'Wacht op activatie" op de getoonde link. U kunt nu kiezen om een herinnering te sturen en/of om de instructiebrief opnieuw aan te maken. De activatiecode wordt meegestuurd.

Binnen het behandelplan kunt u heel eenvoudig met uw patiënt en andere betrokken zorgverleners communiceren. Dit gebeurt via de berichtenmodule. 

 1. Log in en klik op Patiënten overzicht
 2. Klik op de naam van de betreffende patiënt
 3. U zit nu in de zogeheten patiëntenkaart
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Berichten

Staat er een nieuw bericht voor u klaar? Zodra u inlogt op Patiënt1Pro, krijgt u daarvan een melding.

De "instructiebrief opstarten behandelplan" wordt getoont bij het aanmaken van een behandelplan voor uw patiënt. Bent u deze brief kwijt of is uw patiënt de activatiecode vergeten?

 1. Log in met uw gegevens
 2. Klik op patiënten overzicht
 3. Klik op "wacht op activatie" en op de naam van uw patiënt
 4. Maak de instructiebrief inclusief activatiecode opnieuw aan

Alleen een casemanager mag een behandelplan starten of stopzetten. Mag u geen behandelplan aanmaken? Dan bent u mogelijk geen casemanager binnen het zorgcollectief. 

Wilt u graag een behandelplan starten? Vraag de beheerder van uw zorgcollectief om u de rechten voor casemanager te geven. U geeft hiervoor uw ZRN-nummer aan de beheerder. Ook kunt u een casemanager binnen uw zorgcollectief vragen het behandelplan op te zetten en u hieraan toe te voegen.

Bij het aanmaken van een behandelplan wordt automatisch een activatiecode aangemaakt. Deze activatiecode koppelt het account van de patiënt (actief op Patiënt1) met het account van de zorgverlener (actief op Patiënt1Pro).

De patiënt voert deze code thuis in zijn/haar account in, waarna het systeem een match vindt tussen het aangemaakte behandelplan en de patiënt. Nadat de patiënt de code heeft ingevoerd, is het behandelplan officieel actief en voor beide partijen volledig toegankelijk.

 

U zet een behandelplan op voor uw patiënt. Hiermee wordt zijn/haar Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) aan het behandelplan gekoppeld. U krijgt niet alleen inzage in het PGD van de patiënt, maar de patiënt participeert ook in het opgezette behandelplan. 

Zo kan hij of zij (afhankelijk van het behandelplan) foto’s toevoegen, vragenlijsten invullen, medicatiegebruik tonen en communiceren via de berichtenfunctie. De patiënt kan tevens de verslagen lezen die de betrokken zorgverleners aan het behandelplan toevoegen. Belangrijk om te weten is dat de patiënt ook kan meekijken in de berichtenmodule. Hij of zij kan dus niet alleen zelf via de berichtenfunctie communiceren, maar kan ook de communicatie tussen de artsen onderling inzien. 

Wat is het Persoonlijk GezondheidsDossier

Het Persoonlijk GezondheidsDossier van Patiënt1 is het grootste PGD van Nederland. Het Persoonlijk GezondheidsDossier is een online plek waar de patiënt zijn of haar medische gegevens kan bewaren. De patiënt beheert zijn of haar eigen PGD via Patiënt1. Als zorgverlener werkt u binnen Patiënt1Pro, de patiënt werkt via een eigen omgeving op Patiënt1.

Door middel van onze behandelplannen kunt u uw zorgverlener-account aan het PGD van de patiënt koppelen. Hierdoor heeft u inzicht in zijn of haar medische gegevens. 

Wat kan mijn patiënt doen in zijn/haar PGD?

In het online medisch dossier plaatst de patiënt informatie over onder meer:

 • Aandoeningen
 • Allergieën
 • Operaties/heelkundige ingrepen
 • Medicatiegebruik (zowel op voorschrift als op eigen initiatief)

Maar ook:

 • Contact bij nood
 • Persoonsgegevens
 • Bloedgroep
 • Zorgverzekering

Deze gegevens kunnen van groot belang zijn voor de juiste behandeling van de patiënt. Is de patiënt bijvoorbeeld ergens allergisch voor? Gebruik hij de voorgeschreven medicatie wel goed? Kan de patiënt een bepaald medicijn aan in verband met zijn historie? Het PGD is dus een aanvulling op het behandelplan van de patiënt. 

De behandelplannen binnen Patiënt1Pro kunnen in overleg op maat worden gemaakt. Ze hebben echter stuk voor stuk een aantal vaste modules waar u gebruik van kunt maken. 

Een behandelplan kan er als volgt uitzien:

 • Het toevoegen van foto’s
 • Het toevoegen van verslagen
 • Het toevoegen van doelen en acties
 • Het controleren van het medicijngebruik van uw patiënt
 • Contact met uw patiënt
 • Contact met mede-behandelaars

Een voorbeeld van een compleet op maat gemaakt behandelplan is het Behandelplan Bipolaire Stoornis.  Dat heeft onder meer ruimte voor:

 • Een Signaleringsplan
 • Een LifeChart
 • Een Stemmingsmeter
 • Een persoonlijk dagboek
 • Het toevoegen van vragenlijsten

Er zijn oneindig veel mogelijkheden binnen de behandelplannen van Patiënt1Pro. Laat uw zorginstelling of de administrator bij ons naar de voorwaarden vragen.

Momenteel bestaan er binnen Patiënt1Pro al diverse behandelplannen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Behandelplan Bipolaire Stoornis
 • Behandelplan Urticaria
 • Behandelplan Psoriasis
 • Behandelplan Acne
 • Behandelplan Hemangioom
 • Behandelplan Dermatologie
 • Behandelplan Diabetes
 • Behandelplan COPD
 • Behandelplan Leefstijl

Voor meer informatie kunt u kijken op onze informatiepagina over de behandelplannen.

Zorgcollectief

Alleen een beheerder kan een zorgverlener uit een collectief halen.

Hoe werkt dit?

1. Vraag de beheerder van het zorgcollectief of die de zorgverlener uit het collectief haalt. De beheerder is de enige persoon die dit kan doen.

2.  De beheerder logt in en gaat naar het blokje 'Zorgverleners' en klikt dan op de knop 'Zorgverleners beheren'. In de lijst staat de naam van de zorgverlener die uit het collectief gehaald moet worden.

3. Controleer of de zorgverlener onderdeel is van een groep. Dit kunt u zien achter de naam in de laatste kolom.

4. Als de zorgverlener onderdeel is van een groep, moet deze eerst hieruit verwijderd worden. Klik op de groepsnaam en klik vervolgens op het prullenbakje achter de naam van de zorgverlener die uit het collectief gehaald moet worden. U krijgt een controlescherm te zien of u deze persoon écht wilt verwijderen. Klik op 'Ja'.

5. Ga terug naar 'Zorgverleners beheren'. Klik dan op de naam van de zorgverlener die uit het collectief gehaald moet worden.

6. U krijgt de pagina met alle details van de zorgverlener te zien. Hier staat een knop met de mogelijkheid om de zorgverlener te verwijderen. Klik hier op. U krijgt een controlescherm te zien of u de persoon echt wilt verwijderen. Klik op Ja.

7. Nu is de zorgverlener niet meer actief in het collectief. De zorgverlener kan nog wel inloggen in zijn/haar account, maar de patiëntenlijst zal leeg zijn.

 

 

Het zorgcollectief wordt altijd bij Patiënt1 aangevraagd door de zorginstelling. De administrator is uiteindelijk de manager van dit zorgcollectief. De zorginstelling bepaalt zelf wie administrator van het zorgcollectief wordt. Zodra de inloggegevens door Patiënt1 zijn verstrekt, kunt u aan de slag. 

 

Als beheerder kunt u een zorgverlener binnen uw zorgcollectief de rechten voor casemanager geven. Dit kunt u op twee manieren doen.

1. Voeg een zorgverlener toe aan het zorgcollectief en geef de zorgverlener meteen de rechten voor casemanager

2. Wanneer een zorgverlener zonder rechten voor casemanager is toegevoegd aan uw zorgcollectief, kunt u hem/haar in een later stadium deze rechten geven.
     
Hoe werkt dit in een later stadium?

 • Log in op Patiënt1Pro
 • Klik op 'Zorgverleners beheren'
 • Klik op de naam van de betreffende zorgverlener
 • Vink het vakje casemanager aan en klik op 'Opslaan'

Alleen de beheerder kan andere zorgverleners toevoegen aan het zorgcollectief. De beheerder kan deze zorgverleners eventueel ook de rechten voor casemanager geven. 

Hoe werkt dit?

Als beheerder vult u het zorgcollectief met zorgverleners die met het zorgcollectief gaan werken. 

1. Log in op Patiënt1Pro

2. Klik op de knop ‘Zorgverleners beheren’

3. Klik op de knop 'Zorgverleners toevoegen’

4. Vul het ZRN-nummer van de zorgverlener in die u wilt toevoegen aan het zorgcollectief

5. Klik op de knop ‘Doorgaan’

6. Wilt u deze zorgverlener de rechten van casemanager geven? Dat kan nú, maar ook later

7. Klik op ‘Opslaan’: de zorgverlener is toegevoegd aan het zorgcollectief.

Wat is het zorgcollectief

Het zorgcollectief is een virtuele plek (binnen de beveiligde omgeving van Patiënt1Pro), waaruit behandelplannen gestart en betaald worden. Ook worden de gegevens van uw patiënt op een veilige, efficiënte en overzichtelijke manier gedeeld. 

Rollen binnen het zorgcollectief

Binnen het zorgcollectief bestaan vier verschillende rollen. Deze rollen worden verderop in ons Helpcentrum stuk voor stuk uitgelegd. 

1. Administrator

Manager van het zorgcollectief. Inzage in alle gegevens. Mag andere medewerkers de rol van administrator of beheerder geven.

2. Beheerder

De beheerder van het zorgcollectief. Mag professionals toevoegen, verwijderen en extra rechten geven (bijvoorbeeld casemanager). Regels de dagelijkse gang van zaken binnen het zorgcollectief.

3. Casemanager

Maakt behandelplannen aan voor patiënten. Beheert de uitvoerende kant van het behandelplan.

4. Betrokken zorgverlener

Participeren in de bestaande behandelplannen waaraan zij worden toegevoegd.

Hoe krijg ik een zorgcollectief

Het zorgcollectief wordt altijd bij Patiënt1 aangevraagd door uw zorginstelling. De administrator is uiteindelijk de manager van dit zorgcollectief. De zorginstelling bepaalt zelf wie administrator van het zorgcollectief wordt. Zodra de inloggegevens door Patiënt1 zijn verstrekt, kunt u aan de slag. 

Het zorgcollectief is een virtuele plek binnen de beveiligde omgeving van Patiënt1Pro. Vanuit een zorgcollectief kunnen behandelplannen worden gestart en de gegevens van uw patiënt op een veilige, efficiënte en overzichtelijke manier gedeeld.