Wat kan de beheerder doen

De beheerder van het zorgcollectief kan in het systeem professionals toevoegen, verwijderen en extra rechten geven (waaronder de rechten van casemanager). De beheerder regelt in die zin de dagelijkse gang van zaken binnen het zorgcollectief. 

De beheerder kan in het zorgcollectief het volgende doen:

  • Zorgverleners toevoegen aan het zorgcollectief
  • Zorgverlenergroepen aanmaken
  • Alle zorgverleners met een ZRN-nummer toevoegen aan deze zorgverlenergroepen
  • Mutaties binnen de zorgverlenergroepen doorvoeren
  • Casemanagers beheren (rechten toekennen of afnemen)
  • Casemanagers toegang geven tot actieve behandelplannen binnen het zorgcollectief, als een behandelplan geen casemanager meer heeft. Dit kan bijvoorbeeld door wijzigingen in het personeelsbestand. 

Hoe word ik beheerder?

Alleen de administrator kan u de rol van beheerder geven.

Hoe gaat u aan de slag?

Lees onze informatiefolder, speciaal voor de beheerder:

 
  Handheld beheerder