Patiënt1 Netwerk: Onderzoekshuis

         

Bezoek Het Onderzoekshuis

Hét platform voor onderzoek

Het Onderzoekshuis is een platform voor online onderzoek. Met databases, grafische weergaven en online community. Deze digitale omgeving richt zich op het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Het Onderzoekshuis is gekoppeld aan het Persoonlijk GezondheidsDossier en aan Patiënt1Pro. Dit maakt het Onderzoekshuis hét platform om de effectiviteit van interventies te onderzoeken. Het Onderzoekshuis wordt ingezet om online een grote doelgroep te bereiken met een automatische koppeling naar een database.

Functies Onderzoekshuis

Als onderzoeker krijgt u op het Onderzoekshuis en de websites uit het Patiënt1 netwerk de mogelijkheid  om een grote doelgroep aan te trekken en feedback en uitkomsten te vergaren. Verschillende typen onderzoek zijn mogelijk en het Onderzoekshuis vervult, afhankelijk van de wensen, verschillende functies. 

De belangrijkste functies van het Onderzoekshuis zijn:

  1. Een professionele digitale onderzoeksomgeving. Mogelijkheid voor onderzoekers om hun specifieke onderzoeksvraag te modeleren en data te extraheren.
  2. Mogelijkheid tot realiseren van Multi-center studies. Vanwege de koppeling met het Persoonlijk GezondheidsDossier en Patiënt1Pro en het werken vanuit centrale databases is het mogelijk om vanuit verschillende centra in één onderzoeksomgeving te werken. Hierin krijgt iedere onderzoeksgroep een eigen domein waarin de date op te halen is.
  3. Fysieke onderzoeksomgeving. Het Onderzoekshuis biedt de mogelijkheid voor onderzoekers om hun onderzoek uit te voeren, zowel voor korte of langere tijd.
  4. Een online community: het op afstand vervolgen van proefpersonen, middels een persoonlijk en beschermd digitaal dossier. Via dit dossier kan de onderzoeker met de proefpersonen communiceren, bijvoorbeeld via een forum of per mail. 
  5. Het aantrekken van een grotere doelgroep door middel van het Patiënt1 netwerk en social media.

Het Onderzoekshuis is niet centrumgebonden en kan ingezet worden bij multicentre studies waarbij vanuit verschillende locaties via deze website aan het onderzoek gewerkt kan worden.

Ingezet door

Het Onderzoekshuis wordt momenteel al ingezet door: