Hoe werkt Pro

Patiënt1Pro is een instrument voor de zorgverlener en werkt met het PGD, het grootse Persoonlijk GezondheidsDossier van Nederland. Het PGD is gebaseerd op de eigen regie van de patiënt met betrekking tot zijn of haar gezondheid.

Mogelijkheden zorgverlener

Als zorgverlener heeft u verschillende mogelijkheden binnen Patiënt1Pro. Ons doel is om de effectiviteit van de behandeling met uw patiënt te verbeteren. Dit realiseren we door:

  • Korte lijnen
  • Directe communicatie
  • Inzage in het complete digitale medische dossier van de patiënt 
  • Eenvoudige gegevensuitwisseling met collega’s

Binnen Patiënt1Pro kunt u onder andere:

  • Een zorgcollectief beheren
  • Voor iedere patiënt een multidisciplinair behandelplan starten 
  • Collega’s uitnodigen mee te kijken in dit betreffende behandelplan
  • Na uitnodiging zelf meekijken in het behandelplan van een collega
  • Behandelplannen stopzetten en afsluiten

Registratie is gratis

Na registratie en het volledig invullen van uw profiel ontvangt u van ons een Zorg Registratie Nummer (ZRN). Dit nummer heeft u nodig om mee te kunnen kijken in een behandelplan en/of om een behandelplan op te kunnen starten. Het registreren op Patiënt1Pro is gratis.

> Registreer direct

Behandelplannen

Patiënt1Pro maakt deels gebruik van het Persoonlijk GezondheidsDossier van Patiënt1. Het PGD is een virtuele plek waar alle medische gegevens van de patiënt in worden bewaard. De patiënt maakt dit PGD zelf aan. Het dossier wordt dus volledig gevuld en beheerd door de patiënt zelf. Zorgverleners werken via Patiënt1Pro en patiënten via Patiënt1.

Het Persoonlijk GezondheidsDossier van de patiënt wordt vervolgens gekoppeld aan een gestart behandelplan binnen Patiënt1Pro. Op deze manier ontstaat een unieke en multidisciplinaire behandeling. Als zorgverlener kunt u meekijken in het PGD van de patiënt en zo alle relevante informatie met betrekking tot zijn of haar gezondheid zien. 

Middels het behandelplan communiceert u met zowel de patiënt als eventuele mede-behandelaars. Door het aanmaken van een Persoonlijk GezondheidsDossier en het accepteren van de koppeling met een behandelplan stemt de patiënt automatisch in met gegevensuitwisseling. Wel blijft het PGD een persoonlijk dossier. De patiënt kan er ook voor kiezen bepaalde zorgverleners geen toegang te verschaffen.

> Bekijk wat onze behandelplannen allemaal kunnen

Zorgcollectief

Alle behandelplannen worden gestart en betaald uit een zogeheten zorgcollectief. Dit zorgcollectief wordt altijd afgesloten door een zorginstelling of praktijk. Een zorgverlener kan daardoor alleen werken binnen Patiënt1Pro, wanneer zijn of haar praktijk een zorgcollectief is aangegaan. Hoe gaat dit in zijn werk?