Behandelplannen vanaf nu declarabel

maandag, 23 april 2018
Behandelplannen vanaf nu declarabel

Patiënt1 behandelplannen vanaf nu declarabel binnen DBC’s!

De NZA maakt het vanaf dit jaar mogelijk om consulten die op afstand zijn verleend, te declareren. Er zijn hiervoor drie nieuwe zorgactiviteiten ingevoerd. De NZA is van mening dat e-health de zorg beter, makkelijker en toegankelijker maakt.

Het oude dbc-systeem zorgde ervoor dat consulten nog grotendeels op de polikliniek worden geleverd, ook in gevallen waar consultatie op afstand mogelijk was. Registratie van een consult op afstand leidde namelijk niet tot een declarabel product. E-health werd bekostigd met eigen of externe geldstromen. Aan deze situatie is nu een einde gekomen. Patiënten hoeven niet meer onnodig op de poli worden gezien. Ook wordt e-health steeds meer vanzelfsprekend.

Nieuwe zorgactiviteitcodes

Er zijn drie nieuwe zorgactiviteiten ingevoerd. De zorgactiviteiten 'Screen to screen beeldcontact ter vervanging van een fysiek herhaalconsult (190019)’ en ‘Teleconsult (190025)’ zijn vervallen. De nieuwe zorgactiviteitcodes voor e-health zijn:
• Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
• Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
• Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190163)

De wijziging heeft impact op het dbc-systeem. Consulten op afstand die nu niet geregistreerd worden of niet tot een declarabel zorgproduct (dus uitval) leiden, zullen dat in de nieuwe situatie wel doen.

Van face to face naar screen to screen

Om wel de kwaliteit van zorg te waarborgen, dient in het begin van een zorgtraject een fysiek face-to-face contact plaats te vinden met de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Dit hoeft niet het eerste contact te zijn; het eerste contact kan ook screen to screen plaatsvinden.

Online behandelplannen declarabel

De online behandelplannen van Patiënt1 zijn vanaf dit jaar declarabel binnen de DBC’s. Wilt u meer weten over deze behandelplannen? Bel met een van onze adviseurs op 088-0078600 of mail ons via info@patient1.nl en laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bereiken.