Onderzoek zonder dubbel werk. Het kan!

maandag, 3 april 2017

Betere zorg door gedegen onderzoek. Onderzoekers werken continu met zorgverleners en patiënten om de zorg te verbeteren. Hiertoe creëren onderzoekers hun eigen databases om behandel- en interventie-data te verzamelen. In de praktijk heel veel dubbel werk en grote kans op foutief overnemen van data. Dit is niet langer nodig.

Met de nieuwe onderzoeksmodule kunnen interventies eenvoudig worden toegevoegd aan behandelplannen. Deze gegevens worden direct vanuit behandeldossiers in de onderzoeksdata geplaatst. Zonder overtikken, zonder fouten. Kan het nog makkelijker?

Geanonimiseerd

Behandelplannen worden gebruikt in de behandeling van patiënten. Deze bevatten per definitie persoonsgegevens. De onderzoeker heeft zijn eigen toegang tot de onderzoeksdata. Deze ziet de data volledig geanonimiseerd op basis van trialnummer. Als de onderzoekers bepaalde interventies heeft toe te voegen aan participanten in het onderzoek, kan hij die toevoegen aan het trialnummer. De zorgverleners ontvangen deze informatie dan automatisch op naam en BSN-nummer.
 

Randomisatie

Randomisatie binnen onderzoek, en met name ook RCT’s, is een veel voorkomende eis. De Onderzoeksmodule biedt een veelheid aan mogelijkheden voor het randomiseren, waaronder maximering per onderzoeksarm, gelijke distributie van participanten, 2 traps-randomisatie, en meer. De randomisatie is volledig in te richten naar de vereisten van het onderzoek en voor toetsing voorzien van een complete audit trail.
 

Aan de slag

Dit voorjaar starten bij 15 zorginstellingen meerdere onderzoeken met de Patiënt1-Onderzoeksmodule. Hun beweegredenen voor deze onderzoeksmodule? De inclusie van patiënten per zorginstelling, de verdeling van de behandelopties binnen een individuele zorginstelling, de gegarandeerde tijdigheid en volledigheid van ingevulde vragenlijsten, evenals de controle op de afgesproken bezoeken en afgenomen lab-uitslagen. 


Wat kan Patiënt1 voor uw onderzoek betekenen?

Vragen over de Onderzoeksmodule? Onze adviseurs bieden u graag een demonstratie van alle mogelijkheden. Die is informatief, geheel gratis en verplicht u tot niets. Op onze site vindt u bovendien alle informatie over onze behandelplannen, die we samen met zorgprofessionals ontwikkelen voor verschillende aandoeningen en significante gezondheidswinst en efficiëntere zorg opleveren.

Maar natuurlijk beantwoorden we uw vragen ook graag persoonlijk. We zijn telefonisch bereikbaar op 088-0078600 (tijdens kantooruren) en per mail: info@patient1.nl.