Disclaimer

Patiënt1Pro wordt beheerd door Patiënt1 en is onderdeel van het Patiënt1 netwerk. Patiënt1Pro is een website, waarmee zorgverleners behandelplannen kunnen vervolgen met hun patiënten en kunnen communiceren met deze patiënten en betrokken zorgverleners al dan niet in een transmurale samenwerking. Tot Patiënt1Pro worden geen advertenties van zorgverleners, zorgaanbieders, overheden en commerciële bedrijven toegelaten.

Patiënt1 verplicht zich conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) alle persoonlijke en gezondheidsgerelateerde informatie en uw privacy absoluut te beveiligen.

Patiënt1 spant zich in om de nauwkeurige, volledige en accurate informatie, die in uw dossier en behandelplannen wordt verzameld en bewerkt maximaal te beveiligen.

Patiënt1 geeft de verzekering, dat de externe koppelingen voor het delen van medische en gezondheid informatie veilig zijn.

Patiënt1 neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of de informatie, die u uit de externe koppelingen krijgt uitgereikt.

Patiënt1 garandeert u als geregistreerde op onze website het niveau van vertrouwelijkheid en veiligheid voor het internet gebruik, e-mail gebruik en telefoonverkeer conform de gedragsnorm van NEN7510. Intern heeft Patiënt1 alle processen, die uw persoonsgegevens vastleggen beschreven en beschermd.

Patiënt1 is ingeschreven in het Openbaar Register College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1415805 en voldoet aan alle wettelijke maatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens. In onze organisatie is de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) werkzaam om uw bescherming dagelijks en concreet te bewaken.