Tweedelijnszorg

Vanuit een zorgcollectief start u transmurale behandelplannen tussen u en uw patiënt. Ook kunt u andere zorgverleners laten inhaken op het door u gestarte behandelplan. 

Op deze manier ontstaan korte lijnen en is een effectieve en persoonsgerichte behandeling mogelijk. 

Transmurale Behandelplannen

Patiënt1Pro ontwikkelt voor diverse zorginstellingen behandelplannen voor specifieke aandoeningen. Deze behandelplannen maken onderdeel uit van het Persoonlijk GezondheidsDossier. Het PGD wordt door de patiënt zelf aangemaakt en beheerd. De patiënt plaatst hierin zijn of haar medische gegevens en kan diverse metingen met betrekking tot zijn gezondheid uitvoeren en opslaan. 

Het Persoonlijk GezondheidsDossier wordt door middel van een activatiecode gekoppeld aan een uniek behandelplan binnen Patiënt1Pro. Op deze manier ontstaat een multidisciplinaire behandeling. Als zorgverlener kunt u tevens meekijken in het PGD van uw patiënt. Zo ziet u in één overzicht alle relevante medische gegevens. 

Toestemming patiënt

Door het aanmaken van een PGD en het accepteren van de koppeling met een behandelplan stemt de patiënt automatisch in met gegevensuitwisseling met derden. U kunt vervolgens eenvoudig andere behandelaars mee laten kijken in het door u opgestelde behandelplan. Wel blijft het PGD een persoonlijk dossier. De patiënt kan er ook voor kiezen bepaalde zorgverleners de toegang te ontzeggen.

Directe communicatie: korte lijnen

Door te werken met een multidisciplinair behandelplan is er directe communicatie mogelijk tussen zorgverlener en patiënt en tevens tussen zorgverleners onderling. Ook kunt u als zorgverlener de medische gegevens van uw patiënt in één oogopslag zien. Dit verbetert de effectiviteit van de behandeling met als resultaat: significante gezondheidswinst.