GGZ

De patiënt kan zijn of haar medische gegevens vanuit het Persoonlijk GezondheidsDossier eenvoudig delen met familieleden en/of mantelzorgers. 

Middels transmurale behandelplannen kunnen professionals binnen de GGZ meekijken in de medicatiehistorie en behandeling van de patiënt.

Familieleden en mantelzorgers

Een patiënt staat niet alleen. In de meeste gevallen zijn familieleden en/of mantelzorgers nauw betrokken bij het leven van de patiënt. Vaak is het voor deze “buitenstaanders” lastig om goed in te haken op de stemming, het medicatietraject en het behandelproces van de patiënt in kwestie. Er komt in sommige gevallen zoveel kijken bij een behandeling dat het lastig te volgen is. Ook weet de patiënt het zelf niet altijd goed te verwoorden of te benoemen.

De patiënt kan de medische gegevens vanuit het Persoonlijk GezondheidsDossier nu eenvoudig delen met derden, waaronder collega’s, vrienden, familie en/of verzorgers. Zo kunnen belangrijke personen in het leven van de patiënt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en hierop inspelen en rekening mee houden. 

Transmurale behandelplannen

Professionals binnen de GGZ kunnen ook meekijken in de medicatiehistorie en het behandelproces van de patiënt. Dit kan middels een koppeling van het PGD met een uniek behandelplan binnen het zorgverleneraccount op Patiënt1Pro. Op deze manier kunt u direct met de patiënt en mede-behandelaars communiceren.