Wat is Patiënt1Pro

Patiënt1Pro is (keten)zorg waarin de patiënt een grote rol heeft gekregen. Patiënt1Pro stelt u als zorgverlener in staat om op eenvoudige wijze met zowel uw patiënt als met uw collega’s te communiceren. 

Een belangrijke functie binnen Pro is het unieke en multidisciplinaire behandelplan voor iedere patiënt. Hiermee kunt u sneller reageren op ontwikkelingen of incidenten bij uw patiënt en bevindingen van mede-behandelaars. Patiënt1Pro maakt tevens gebruik van het Persoonlijk GezondheidsDossier dat de patiënt zelf beheert.

Transmurale behandelplannen - korte lijnen en directe communicatie

Binnen Patiënt1Pro staat eenvoudige communicatie met zowel uw patiënt als met uw collega’s in een transmurale behandeling centraal. U kunt vanuit een zorgcollectief voor iedere patiënt een multidisciplinair behandelplan starten. Op deze manier ontstaan er korte lijnen tussen patiënt en zorgverlener en tussen professionals onderling. Mede door een directe en goede communicatie is effectieve en persoonsgerichte behandeling mogelijk.

Middels het behandelplan communiceert u met de patiënt en eventuele mede-behandelaars. U houdt naast de(huidige) behandeling, ook het medicatiegebruik, de medicatiehistorie, diverse metingen, persoonlijke notities en doktersverslagen in de gaten. 

U kunt andere zorgverleners toegang geven voor dit behandelplan of wellicht wordt u zelf uitgenodigd om mee te kijken in een behandelplan van een collega. Op deze manier wordt samenwerken eenvoudig, ook tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg of tussen verschillende afdelingen en ziekenhuizen. 

Dit alles gebeurt in overeenstemming met de patiënt zelf.

Persoonlijk GezondheidsDossier - Directe instemming van de patiënt

Patiënt1Pro werkt met het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) van Patiënt1. De patiënt maakt en beheert dit dossier zelf. 

Het PGD kan gekoppeld worden aan het transmurale behandelplan binnen Patiënt1Pro. Op die manier ziet u in één overzicht alle medische gegevens, inclusief diverse metingen van de betreffende patiënt. U kunt dit dossier, samen met uw patiënt, uitbreiden. 

Het PGD is gebaseerd op de eigen regie van de patiënt over zijn of haar gezondheid. Door het aanmaken van een Persoonlijk GezondheidsDossier stemt de patiënt automatisch in met gegevensuitwisseling met derden. De patiënt kan echter nog wel zelf aangeven wie hij wel of niet mee wil laten kijken in zijn dossier. Dit vergroot de zelfredzaamheid van de patiënt en betrekt hem  actief bij zijn eigen zorgproces. 

Behandelplan starten - Gegevensuitwisseling

Bij een behandelingsovereenkomst kunt u direct een behandelplan starten voor uw patiënt. Als hoofdbehandelaar kunt u ook andere betrokken zorgverleners toegang tot dit behandelplan geven. Alle functionaliteiten van het behandelplan kunnen direct na het aanmaken gebruikt worden, zoals verslagen en berichten. De patiënt moet wel weten dat de gegevens worden verstrekt, voor welk doel en dat de gegevens ook uitsluitend daartoe worden gebruikt.
 
 U kunt de activatiecode op een zelfgekozen moment aan uw patiënt geven. Zodra de patiënt zich heeft geregistreerd, een PGD heeft aangemaakt en de activatiecode heeft ingevoerd, ontstaat er een koppeling tussen het behandelplan en het PGD van de patiënt. Dit geeft een unieke en multidisciplinaire behandelmogelijkheid. Tegelijkertijd krijgt de patiënt rechten om andere zorgverleners voor inzage te blokkeren. Een hoofdbehandelaar van een behandelplan kan echter nooit worden geblokkeerd.

Privacy en veiligheid - Optimaal versleuteld

Binnen Patiënt1Pro wordt gewerkt met patiënten- en zorgverlenergegevens. Deze informatie is privé en om die reden zorgt Patiënt1 dat de gegevens optimaal versleuteld worden. Privacy en veiligheid van uw gegevens staan hierbij voorop.